Analisten

Een Business Analist is een professional die fungeert als schakel tussen de business requirements (de opdrachtgever) en de oplossing (het ontwikkelingsteam). Een business analist identificeert, analyseert en specificeert de requirements van zowel de business als de opdrachtgever en communiceert deze als bruikbare informatie naar het projectteam of (software-) leverancier. Vaak is IT hierbij een belangrijk onderdeel.

De business analist identificeert met andere woorden de scope en de doelen van een project; hij analyseert, vertaalt en identificeert de behoeften van de stakeholders middels interviews of andere vormen van communicatie. Daarnaast valideert de business analist de business requirements, bouwt hij datamodellen, modelleert de data en business processen en ontwikkelt een oplossing die wordt gepresenteerd en doorvertaald naar bruikbare specificaties voor ontwikkelaars.

De functie van business analist vertoont veel overeenkomsten met die van Informatie Analist. In algemene zin is de plaats van de business analist in de ‘keten van verandering’ anders: zijn werkzaamheden spelen zich eerder in het proces af. Op het moment dat de informatieanalist start met zijn werkzaamheden, is immers al vastgesteld (door de business analist) dat er iets moet veranderen in het bedrijfsproces. Daarnaast richt de rol van de informatie analist zich in de meeste gevallen specifieker op het ict-gedeelte: hij stelt vast wat de exacte wensen zijn van de organisatie, zodat hij aan de IT-specialisten kan overbrengen wat er moet worden ontwikkeld op technisch vlak.