Functie: Projectleider CDS.IV.583 MLU MRRS Ref.nr 2022987

20 september 2022 | Project Managers en Leiders |

Plaats: Utrecht
Uren per week: 24
Startdatum: 28-11-2022
Einddatum: 29-11-2024
Optie op verlenging: Ja, 2 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving:

1.Projectmanagement, door: ontwikkeling en realisatie van projectdoelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)projectplannen en -begroting; besturing van projecten o.b.v. Prince II en de daarbij behorende fasen (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg); aansturing van projectteam;

2. Voorbereiding, ontwikkeling en realisatie projectresultaten en -doelstellingen, door: analyse relevante context, markten, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; beoordelen implicaties en consequenties, bepalen gewenste toekomstsituatie en definiëren doelen; afbakening, specificering (doelen) en onderzoek naar politiek, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid; typering en beïnvloeding van omgeving (Intern en extern), onderhandelen met o.a. leveranciers, draagvlak creëren en betrekken relevante actoren; (markt)partijen ingeschakeld, samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht;

3.Inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan projectdoelen; Integr(a)l(e) projectplan(nen) opstellen en realiseren voor de diverse fasen van project en autorisatie door opdrachtgever; opdracht geven voor het uitvoeren van een onafhankelijke  (externe) audit en risicoanalyse en zorg dragen voor het risicomanagement; programma, onderliggende projecten en doelen bijgesteld; afbouw en afronding projecten en borging en inbedding (van effecten) in bestaande (beheer) organisatie.

4. Op tactisch en strategisch niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden binnen defensie met andere defensieonderdelen.

Midlife Update van bestaande MRRS systemen.De afdeling Operationele IT en Infrastructuur zorgt voor Generieke informatievoorziening en –technologie en infrastructuren binnen de operationele eenheden van Defensie. Binnen deze dienstverlening bestaat de behoefte aan een ervaren projectleider.

De binnen de krijgsmacht aanwezige MRRS die gebruikt worden binnen het TITAAN-C36RE hebben volgens het systeemplan in 2020 hun ELOT bereikt. De huidige systemen vertonen al enige tijd technische problemen en zullen op korte termijn niet meer met de nieuwste TITAAN versie kunnen samenwerken. De Projectkaart voor de vervanging van MRRS is weliswaar al goedgekeurd, maar realisatie laat naar verwachting nog enige jaren op zich wachten. Met een aantal technische aanpassingen kan de ELOT van de huidige MRRS systemen nog een aantal jaren worden verlengd tot aan de vervanging (2026). Momenteel staan al veel systemen stil, omdat niet meer kan worden voldaan aan de gestelde eisen,zoals betrouwbaarheid, voorzien in grotere bandbreedtes en de nodige koppelingen op TITAAN. Deze update is essentieel voor het weer operationeel inzetbaar krijgen van de MRRS systemen en hiermee een betrouwbare koppeling te maken op het TITAAN netwerk. Als onderdeel van de mix aan middelen is MRRS eigenlijk onmisbaar om op locaties waar SATCOM niet de WAN connectiviteit te leveren. Bijvoorbeeld in sterk geaccidenteerd terrein (achter bergketen) en boven de poolcirkels. Zonder MRRS is de afhankelijkheid van SATCOM nog groter, wat tijdens het operationele optreden extra risico’s met zich meebrengt. Een ander afbreukrisico is dat de kennis van straalzenders verwatert, er zit een gap van minimaal 5 jaar tussen opvolgers MMRS die verwacht worden uit het project Datatransmissie. U moet kennis hebben van data-transmissiesystemen t.b.v. Operationele IT en Infra. Expertise van het operationele domein van de CLAS en kennis van de CLAS-organisatie en haar stakeholders is een pré. U bent verantwoordelijk voor de coördinatie en realisatie van. U neemt beslissingen over de wijze van projectmanagement, aansturing mensen en over de wijze waarop de verschillende projectfasen worden doorlopen. U bent een onmisbare schakel tussen de business kant en de IT-kant. U bent in staat om alle trajecten parallel aan te sturen en overzicht en inzicht te behouden. Als Projectleider heeft u een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn en kan schakelen tussen het management van de business, de projectstuurgroep, verantwoordelijke en leverende afdelingen van JIVC en stuurt op resultaten.Vanzelfsprekend houdt de Projectleider de dimensies Product, Tijd en Geld hierbij scherp in de gaten en weet bij afwijkingen welk escalatie pad bewandeld dient te worden en zorgt voor vastlegging van de voortgang o.a. in de projectadministratie van Defensie (PTB/FCC).

Competenties:

 • Communiceren
 • Beïnvloeden
 • Initiatief
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgericht
 • Verantwoordelijk

Eisen, waar 100% aan moet worden voldaan:

 • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Het Curriculum Vitae is opgesteld in het Nederlands
 • Minimaal 3 jaar ervaring met business transitie- of verandermanagement n.a.v. ICT implementatie van software
 • Minimaal 3 jaar relevante (rakend aan de IT of bedrijfsprocessen) en recente (in de afgelopen 6 jaar) ervaring met het aansturen van multidisciplinaire teams (diverse IT afdelingen i.c.m. Business en / of Juridisch en / of Inkoop en / of Huisvesting / Facilitair)
 • Minimaal 3 jaar ervaring met projectmanagement van complexe ICT projecten: software ontwikkeling en –implementatie en / of pakketselectie en -implementatie
 • Minimaal 3 jaar ervaring hebben met data-transmissiesystemen t.b.v. Operationele IT en Infra
 • HBO werk- en denkniveau
 • PRINCE2 en/ of IPMA gevolgd

Wensen:

 • Ervaring als projectmanager van IT
 • Kennis van en ervaring met data-transmissiesystemen t.b.v. Operationele IT en Infra
 • Werkervaring als lid van een Agile (Scrum) team
 • Werkervaring met de tool Principal Toolbox, Fortes Change Cloud of soortgelijke tools voor project- en portfoliomanagement
 • Werkervaring binnen een grote organisatie (>= 1.500 medewerkers) met een gecentraliseerde IT functie van waaruit regie wordt gevoerd over IV/ICT-producten die in standaardvorm of op maat worden geleverd door meerdere (>= 2) partijen (opdrachtgever, opdrachtnemer)
 • Prince2 gecertificeerd
 • Kennis van data transmissiesystemen t.b.v. Operationele IT en Infra en kennis van het operationele domein van de CLAS en kennis van de CLAS-organisatie en haar stakeholders

Meer weten over deze vacature?

Heb je vragen over deze vacature, of wil je in contact komen? Bel 0320 – 430430

SOLLICITEER OP DEZE FUNCTIE

Vul je gegevens in en we zullen zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.

"*" geeft vereiste velden aan

Max. bestandsgrootte: 128 MB.
Ik ga akkoord met:*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Binnen 1 minuut
Share This