Senior Projectmanager Ref.nr 20221245

Plaats: Utrecht
Uren per week: 16
Startdatum: 09-01-2023
Einddatum: 12-01-2024
Optie op verlenging: Ja, 3 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving:

• Het (op basis van de projectopdracht) uitwerken van een projectplan (of project initiatie document – PID) in lijn met de binnen Defensie geldende standaard voor projectmatig werken.
• Het initiëren van een projectorganisatie binnen de Centrale Militaire Apotheek
• Afstemmen met interne IT-organisatie (JIVC), EPD leverancier en Functioneel Beheer op technisch en procesmatig gebied gedurende de verschillende projectfasen.
• Operationeel leiding geven op een systematische en gestructureerde wijze aan het project en daarbij nauwlettend sturen op koppelvlakken en afhankelijkheden.
• Zorg dragen dat alle betrokken resources (mensen en middelen) op een zodanige wijze worden ingezet dat projectresultaten volgens afspraken worden opgeleverd.
• Zorg dragen dat de businessaspecten van het betrokken zorgbedrijf in het project en de boogde mijlpalen voldoende worden belicht.
• Beheersen van het project op geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit en bijsturen waar nodig binnen de gegeven kaders.
• Rapporteren van de projectvoortgang aan o.a. opdrachtgever, stuurgroep en hoofd medisch informatiemanagement MGZ.
• Voeren van overleg en afstemmen met projectteams en eventueel opdrachtgevers van andere projecten waarvan het project (of de projecten) afhankelijk is (zijn) of aan gerelateerd is (zijn).

BInnen diverse zorgbedrijven van Defensie worden of zijn projecten geïnitieerd ten behoeve van de vervanging van de Elektronische Patientendossiers (EPD). De afgelopen periode is hierbij het product HIX van leverancier Chipsoft geïntroduceerd binnen enkele zorgbedrijven. Een vervolgstap is het overbrengen van de Centrale Militaire Apotheek (CMA) naar Chipsoft HIX (versie 6.2 standaard content), zodat er een betere integratie ontstaat met de zorgbedrijven die dit product reeds gebruiken. Hiervoor is behoefte voor de inhuur van een ervaren en inhoudelijk deskundige projectleider die dit project tot een succesvol einde kan brengen en die de apotheek en functioneel beheerders inhoudelijk kan begeleiden bij de te maken keuzes op het gebied van proces en functionele inrichting.De DGO is ondersteunend aan de operationele commando’s en draagt bij aan de inzetbaarheid van militairen door eerste- en tweedelijnszorg, opleidingen en logistieke ondersteuning te leveren en door de operationele zorg, die door de operationele commando’s wordt geleverd bij inzet te ondersteunen, inbegrepen de voorbereidingen hierop en de nazorg. De DGO ondersteunt de operationele role 1 en role 2 elementen maximaal teneinde de benodigde medische inhoudelijke kwaliteiten te bereiken. C-DGO is voor de gehele militaire gezondheidszorg verantwoordelijk voor de toetsing van de waarborgen voor en toezicht op een verantwoorde organisatie en uitvoering van de militaire gezondheidszorg en daarmee voor de kwaliteit van zorg. C-DGO adviseert de ambtelijke en politieke leiding van Defensie gevraagd en ongevraagd over de voorziening in, en de kwaliteit van de gezondheidszorg. Daar waar het – consequenties voor – de operationele inzet betreft, zal hij dit ook doen aan de CDS, gezien diens verantwoordelijkheid voor de gereedstelling en inzet van de krijgsmacht. Daarnaast is C-DGO ondercommandant in het Defensie Ondersteuningscommando en integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de DGO. De afdeling Medisch Informatie Management (MIM) is belast met de ontwikkeling en instandhouding van de (digitale) informatievoorziening van de militaire gezondheidszorg. De afdeling bestaat uit informatiemanagers medisch, projectmanagers en informatiebeveiligings en IT-auditing functionarissen.

Competenties:

 • Samenwerken
 • Resultaatgericht
 • Plannen en organiseren

Eisen, waar 100% aan moet worden voldaan:

 • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Het Curriculum Vitae is opgesteld in het Nederlands
 • Minimaal 5 jaar werkervaring als projectmanager van complexe (en omvangrijke) projecten op het snijvlak IT en bedrijfsvoering binnen de gezondheidszorg
 • Minimaal 3 jaar werkervaring binnen de apotheek op het gebied van invoering van digitalisering en technologische innovatie en heeft deze  zelfstandig geleid als projectmanager
 • Minimaal 3 jaar werkervaring met landelijke ontwikkelingen op het gebied van digitalisering van medicatieprocessen of gegevensuitwisseling op dit gebied
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als projectmanager van Chipsoft HiX implementatieprojecten binnen de apotheek. Dit betreft minimaal 4 van dergelijke projecten, waarvan 2 projecten standaard content trajecten zijn geweest en minimaal 1 project de invoering van de nieuwste versie HiX 6.3 betrof
 • Minimaal 5 jaar inhoudelijke kennis van minimaal de volgende (apotheek-gerelateerde) modules binnen HiX: Ziscon (i.v.m. globale instellingen en autorisaties), CS-Apotheek, CS-Apotheek light, CS-Medicatie en de logistieke module
 • Minimaal 5 jaar werkervaring met de processen van de apotheek en de impact van standaard content op de processen, bijvoorbeeld door  uitgevoerde impactanalyses of procesfases waarin procesdefinitie, -standaardisatie en -uitwerking centraal stond
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als projectmanager, programmamanager of adviseur van projecten ten behoeve van gegevensuitwisseling met  betrekking tot medicatie binnen eerstelijns en tweedelijns zorginstellingen zelf en tussen zorginstellingen onderling en/of met externe instanties

Wensen:

 • Werkervaring als projectmanager voor de invoering van elektronische dossiervoering binnen de tweedelijns zorginstellingen op basis van Chipsoft HiX
 • Minimaal in 4 (verschillende) projecten/opdrachten binnen de eerstelijnszorg- en/of tweedelijnszorgorganisaties op het gebied van invoering van digitalisering en technologische innovatie in de apotheek zelfstandig geleid als projectmanager
 • Inhoudelijke kennis van medicatie-gerelateerde HIX modules en kan het functioneel beheer van HiX op een pragmatische wijze ondersteunen tijdens het project (advisering over inrichting, klankbordrol)
 • Werkervaring als projectmanager met de invoering van HiX ten behoeve van de medicatieprocessen van een zorginstelling binnen de polikliniek en kliniek (voorschrijven, VTGM etc)
 • Werkervaring als projectmanager met een domein overstijgende rol, dat wil zeggen dat u zich niet uitsluitend heeft gericht op één deelaspect (bijvoorbeeld het medicatieproces) maar meerdere aspecten tezamen en de bewaking van de onderlinge samenhang daartussen. En  hierbij ook module-overstijgende kennis van HiX heeft
 • Een van de volgende certificaten: Prince2 Foundation en/of IPMA C
 • Kennis van referentiemodellen en informatiestandaarden in de zorg gerelateerd aan het medicatieproces (o.a. ZIRA model, HL7) opgedaan in  tenminste 2 verschillende opdrachten/projecten
 • Een HBO of academisch denkniveau in de richting informatiekunde, informatica of bedrijfskunde, aangevuld met algemene kennis op het gebied  van ICT, informatievoorziening en processen in de gezondheidszorg
 • Kennis van en ervaring met landelijke diensten op het gebied van medicatie en de hiervoor noodzakelijke koppelingen (Landelijk Schakelpunt, porx berichten etc)

Meer weten over deze vacature?

Heb je vragen over deze vacature, of wil je in contact komen? Bel 0320 – 430430

SOLLICITEER OP DEZE FUNCTIE

Vul je gegevens in en we zullen zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.

"*" geeft vereiste velden aan

Max. bestandsgrootte: 128 MB.
Ik ga akkoord met:*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Binnen 1 minuut
Share This