MVO

SROI / MVO

Social Return On Investment:

Het is voor een gezonde samenleving van belang iedereen zoveel mogelijk te betrekken bij het arbeidsproces. Om dit te stimuleren is Social Return On Investment (SROI) onderdeel van het beleid van PlusIT.

Invulling aan SROI kan door PlusIT worden gegeven door een actieve werving en selectie van medewerkers, soms met een achterstand op de arbeidsmarkt. Hierbij werkt PlusIT actief samen met organisaties die zich hiervoor inzetten en maakt men proactief gebruik van de door de overheid beschikbaar gestelde middelen.

PlusIT is hierdoor in staat om opdrachtgevers te helpen met de invulling van een Social Return On Investment beleid en de realisatie van de doelstellingen. Hiermee zijn de opdrachtgevers in staat om naar haar relaties aantoonbaar te maken dat SROI niet alleen bij intenties blijft!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

PlusIT levert proactief een bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en hanteert hierbij onder andere de volgende werkwijze:

1. De medewerkers van PlusIT hebben de beschikking over een OV -abonnement waarmee zij zonder eigen bijdrage met het openbaar vervoer naar de opdrachtgevers van PlusIT kunnen reizen;
2. Bij de selectie- en aanname van medewerkers en het matchen op opdrachten wordt actief gestuurd op een reistijd van maximaal 1 uur ( enkele reis);
3. PlusIT stuurt actief aan op participatie van medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt en onderschrijft het belang van een ieder om deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen